PERHATIAN
Mesyuarat Agung DwiTahunan KEPAK ke 43
Jumaat, 5 Julai 2019
Dewan Datuk Mohd Shahir, Institut Latihan Islam Malaysia, Bangi, Selangor
Jam 3.00 Petang