PERINGATAN!!

PARA PESERTA KURSUS PEMANTAPAN DAN HALA TUJU PENOLONG PEGAWAI TADBIR 2018 DIPOHON UNTUK MEMBERI MAKLUMBALAS PENGESAHAN KEHADIRAN SEBELUM ATAU PADA 2 APRIL 2018. SEKIRANYA GAGAL, ANDA DIANGGAP TIDAK AKAN MENGHADIRI KURSUS BERKENAAN.