PERHATIAN
Dimaklumkan bahawa program CSR Kepak 2018 telah dipinda seperti berikut iaitu Majlis Sesi Ramah Mesra & Majlis Penyerahan Sumbangan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan